DEYIHO Cappuccino White Coffee 36g x 15 sachets 谛一豪怡保白咖啡 卡布奇诺白咖啡 36 x 15包

SKU: DYH-Cappuccino

RM18.90

  • 由3种纯咖啡豆调配而成

  • 主打无香精

  • 浓郁的咖啡香、顺滑的口感、味道不死甜

  • 拥有大马HALAL认证